เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน

สามารถเริ่มผลิตได้ต่อเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเท่านั้น โอนแล้วรบกวนแจ้งด้วยครับ ขอบคุณครับ