จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ได้

จำนวนสติ๊กเกอร์ที่ได้ โดยประมาณ

 

พิมพ์ด้วยระบบอิ้งค์เจ็ท (จำนวนดวง : 1 ตารางเมตร)

ขนาด(ซม.) จำนวนดวง
2x2 1600
3x3 784
4x4 484
5x5 324
6x6 225
7x7 169

 

พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล (จำนวนดวง : 1 แผ่น A3)

ขนาด(ซม.) สี่เหลี่ยม ทรงอื่นๆ
2x2 280 176
3x3 117 88
4x4 70 54
5x5 40 35
6x6 24 24
7x7 20 15