สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า

สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้า วอยด์


เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดสินค้า เพื่อบ่งบอกการรับประกันสินค้า
เมื่อลอกออกจะทำให้สติํ๊กเกอร์เสียหาย บ่งบอกถึงการรับประกันสิ้นสุดลง

วอยด์เปลือกไข่  เมื่อแกะหรือลอกออก จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆคล้ายเปลือกไข่

วอยด์เงิน  เมื่อแกะหรือลอกออก ตัวสติ๊กเกอร์จะเสียหาย และทิ้งคราบ คำว่า "VOID"