ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์กระดาษ

  • ผิวหน้าเป็นกระดาษปอนด์เป็นที่นิยม เพราะราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์ชนิดอื่น
  • โดนน้ำได้บ้าง แต่ถ้าโดนมาก กระดาษจะยุ่ย เหมาะสำหรับติดวัสดุที่ไม่ต้องระวังเปียก
  • ทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส
  • มีให้เลือก 2 ชนิด คือ สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน และ สติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้านสติกเกอร์ พีวีซี/พีพี

  • ราคาสูงกว่าสติกเกอร์กระดาษ
  • คงทน ฉีกไม่ขาด
  • สามารถโดนน้ำได้
  • ทนความร้อนได้ (พีวีซี: 40-60 องศาเซลเซียส , พีพี: 90 องศาเซลเซียส)
  • ส่วนใหญ่จะใช้กับสินค้าราคาสูง